czw.. kwi 25th, 2024

Amputacja ręki to zawsze ostateczność. Lekarze będą robili to, co w ich mocy aby uratować kończynę. Czasem jednak okazuje się to niemożliwe.

Przyczyną podjęcia decyzji o usunięciu fragmentu ręki lub jej całej może być fakt rozwinięcia się choroby nowotworowej. Powstałe w wyniku niej zmiany mogą okazać się zbyt poważne, aby możliwe było uratowanie ręki. Również inne groźne choroby mogą doprowadzić do podobnej sytuacji. Jeżeli dojdzie już do tego, że zostanie podjęta decyzja o amputacji, lekarze stosują się do kilku zasad. Jedną z nich jest pozostawienie kikuta, na którym będzie można w przyszłości osadzić protezę ręki. Musi on być na tyle długi, aby było to możliwe. W rzadkich przypadkach zmiany chorobowe są na tyle poważne, że po amputacji nie pozostaje nawet kikut. Niestety oznacza to, że nie będzie można zastosować protezy.

Dzielimy je na pasywne i aktywne. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której proteza ma raczej za zadanie tylko maskować brak kończyny górnej. Nie da się z jej pomocą wykonać bardziej skomplikowanych ruchów lub wiąże się to z koniecznością przyjęcia określonej postawy ciała. Na pewno nie jest to wygodne dla osoby korzystającej z takiej protezy. Znacznie większe możliwości dają protezy aktywne. Często wyposażone są w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Najbardziej zaawansowane z dostępnych modeli pozwalają na dosyć swobodne wykonywanie nawet skomplikowanych ruchów ręki.

Oczywiście należy liczyć się z wysoką ceną takiego produktu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na portalach internetowych zajmujących się medycyną – zobaczcie też nowoczesne protezy rąk.